Disclaimer
Kadogeld.nl bevat verwijzingen en hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Kadogeld.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de bezoekers van Kadogeld.nl. Kadogeld.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Kadogeld.nl geeft geen garantie noch aanvaardt Kadogeld.nl enige vorm van aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Over de uitslag van de prijsvragen die vermeld staan op Kadogeld.nl kan niet worden gecorrespondeerd.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar info@kadogeld.nl.


Terug naar homepage